Kuntalaisen pieni opas: Mistä kunta päättää jatkossa?

26.03.2017

Kuntalaisen pieni opas: Mistä kunta päättää jatkossa?

Kuntien tehtävät muuttuvat, kun sote-uudistus toteutuu. Mitkä tehtävät jäävät kunnille, mitkä siirtyvät maakunnille? Akavan asiantuntija Elina Moisio vastaa 7 kysymykseen siitä, miten sote muuttaa kuntia. 

Mistä maakunnat päättävät?

– Maakunnat vastaavat jatkossa sosiaali- terveydenhuollosta. Kaikki lakisääteiset sote-tehtävät siirtyvät maakunnille. Ne vastaavat terveyskeskuksista, neuvoloista, hammashoidosta. Jos siis haluat vaikuttaa lähiterveysaseman paikkaan, äänestät siitä jatkossa maakuntavaaleissa.

Eivätkö kunnat vastaa enää lainkaan terveydestä ja hyvinvoinnista?

– Kunnat eivät jatkossa järjestä lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta kunnat vastaavat yhä terveyden edistämisestä.

Mitkä päätökset jäävät kunnille?

– Kunnat päättävät opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta, osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista ja nuorisotoimesta. Lisäksi kunnat päättävät yhä paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta ja pääosin asuntopolitiikasta.

Mikä on jatkossa kuntien tärkein tehtävä?

– Sivistys. Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat koulutus- ja sivistyspalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Valtaosa kunnan tehtävistä koostuu niistä. Koulutuksen järjestämisestä ja sen laadusta tulee entistä tärkeämpää.

Miten kunnat muuttuvat?

– Kuntien pitää päästä eroon nykyisistä siiloista. Enää kunnassa ei voida ajatella rakentamista erikseen ja kouluja erikseen. Kaikkeen pitää saada mukaan ennaltaehkäisevä, hyvinvointia kasvattava ja terveyseroja kaventava ajattelu.

Miten kuntapäättäjien tehtävät muuttuvat?

– Kuntapäättäjät eivät sote-uudistuksen myötä enää päätä sosiaali- ja terveysasioista.  Uudistuksen jälkeen kuntapalveluista yli puolet on koulutusta ja kasvatusta, ja kuntapäättäjän työtä on siis erityisesti niistä päättäminen. Monet sosiaali- ja terveysasioissa pätevöityneet ehdokkaat jäivät näistä vaaleista pois kokonaan. Mutta kuntapäättäjän pitäisi pystyä ajattelemaan hyvinvoinnin edistämistä kokonaisvaltaisesti.  

Miten kunnat edistävät jatkossa terveyttä ja hyvinvointia?

– Niiden on ajateltava terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä laajasti: Miten kaikki toimemme edistävät terveyttä kunnissa? Miten ne vähentävät eriarvoisuutta? Miten tuemme perheitä? Kaikkia jäljelle jääneitä tehtäviä on ajateltava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta. 

Kunnan pitää järjestää kuntalaisille sujuva arki. Miten kulkee liikenne, missä kodit ja työpaikat sijaitsevat? Onko lapsen päiväkotimatka viisi vai viisitoista minuuttia? Ovatko liikuntapaikat kaikkien saatavilla, entä kirjastot ja nuorisotalot? Onko eri asumismuotoja tasaisesti ympäri kaupunkia? Esimerkiksi Helsingin Kalasatamaa suunnitellaan tavalla, jonka sanotaan lisäävän ihmisten päivään tunnin enemmän aikaa. Tämä kaikki lisää kuntalaisten hyvinvointia. Tutkimusten mukaan työmatkat ovat aikaa, jolloin ihmiset ovat kaikkein onnettomimpia.

  • Teksti: Veera Luoma-aho
  • Kuva: Ida Pimenoff
10.03.2023Riitta Haapala 188 Pirkanmaa. Toiveita työstä, koulutuksen nostosta, turvallisuudesta ja terveydestä #sunnanmuutos
31.05.2021Kasvata hyvä ihminen
03.04.2019Psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat työnsä Turun kouluissa ? ongelmiin halutaan puuttua nopeasti
14.03.2018Opetusministeri jyrähtää: Lastentarhanopettajan palkat?
17.02.2018Lastentarhanopettaja ei aio enää palata päiväkotiin: "En halua työskennellä sellaisissa olosuhteissa, missä ne tärkeimmät eli lapsetkin kärsivät"
08.04.2017Muista äänestää!- Blogi
26.03.2017Kuntalaisen pieni opas: Mistä kunta päättää jatkossa?
26.03.2017Kari Uusikylä Kertokaa terveiset Juha Sipilälle
07.02.2017Tavoitteena lapsiystävällinen kunta
15.04.2015Poliisin palveluja uhkaa romahdus

Siirry arkistoon »