Kun mieli murtuu, kuka hoitaa? Pahoinvointi lisääntyy, poliisiko avuksi?

Tiistai 5.4.2011 klo 21.32 - Riitta Haapala, Kansanedustajaehdokas nro. 57, Pirkanmaa, KD

1 § Poliisin tehtävä

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. (19.1.2001/21)”  Vaiko tämä?

”30 § Poliisin toimintavelvollisuus
Tavatessaan henkilön, joka todennäköisesti voidaan määrätä hoitoon hänen tahdostaan riippumatta, tai saatuaan tietää tällaisesta henkilöstä, poliisin on ilmoitettava asiasta terveyskeskukseen…”

Pahoinvoinnin lisääntyessä yhä useammin poliisin työ on lisääntynyt mielenterveyden häiriöiden parissa. Osa mielenterveysongelmaisia, jotka saattavat olla myös itsemurha-aikeissa, he työllistävät poliisia yhä enemmän. Kun mieli järkkyy, tukea tarvitaan ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi ja seuraukset näkyvät - esimerkiksi väkivaltatilastoissa tai itsetuhoisesti.  Kun ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on riittämätöntä (säästetään), ja avohoito yleistyy, se näkyy nyt myös poliisivoimien uudenlaisessa, lisääntyneessä työnkuvassa.

On erittäin tärkeää, että Kaivanto säilytetään. Avopalvelujärjestelmä ei voi palvella monimuotoista mielenterveyden kuntoutujajoukkoa. Myöskään avohoidon järjestelmä kuntoutusmuodoiltaan ei ole yhtä tutkittua ja tehokasta kuin Kaivannon monipuolinen palvelutarjonta. Etenkin päihdepsykiatrian vaativa hoito Kaivannossa on omaa luokkaansa, jota on vaikea siirtää avopuolelle tai toisenlaiseen yksikköön.

Savon Sanomat kirjoittikin jo 2008, nähden kauemmaksi seuraavasti:” Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa valmisteleva työryhmä aikoo ehdottaa psykiatrian osastojen sijoittamista yleissairaaloiden yhteyteen. Psykiatrian laitospaikkojen alasajo jatkuu Suomessa. Tavoitteena on, että paikkoja olisi lähivuosina enää 3 000, kun niitä on nyt noin 4 600.

Mieli 2009 -työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että kansainvälisessä vertailussa Suomessa on laitospaikkoja edelleen reippaasti. Työryhmä painottaa avohoitopalvelujen kehittämistä.”

Mutta jättääkö psykiatrinen avohoito heidät omilleen, nämä mielet murtuneet?

-Riitta Haapala, Kansanedustajaehdokas nro. 57, Pirkanmaa, KD-

1 kommentti . Avainsanat: mielenterveys, turvallisuus, oikeuslaitos