Katekismus kätköistä

Share |

Keskiviikko 10.11.2010 klo 6.18 - Riitta Haapala,KD


Tein siivousta lauantaina, kirjahyllyn pölyjä pyyhkiessä löysin katekismuksen. Se oli uskoni perusta, kun kävin rippikoulua. Toivottavasti se on osa opetusta vieläkin. Ainakin Katekismus löytyy  ev.lut-sivuilta edelleen. Tavallisena lukijana kirja tuntui pitkästäaikaan niin rohkaisevalta ja vahvisti siivoojan päivää.

KATEKISMUS, otteita Katekismuksesta

ENSIMMÄINEN LUKU
JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

 

 
Niin kuin perheenisän tulee teroittaa tämä yksinkertaisesti perhekunnalleen.

 

Ensimmäinen käsky

Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

Mitä se on?

Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen.

 

Toinen käsky

Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan hänen nimensä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme hänen nimensä kautta toivota pahaa, vanno, taio, valehtele emmekä petä, vaan että me sitä kaikessa hädässä avuksi huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.

 

Kolmas käsky

Muista pyhittää lepopäivä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme.

 

Neljäs käsky

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi emmekä vihoita vanhempiamme tai hallitusväkeämme, vaan kunnioitamme ja palvelemme heitä. olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina.

 

Viides käsky

Älä tapa.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme vahingoita lähimmäisemme elämää emmekä tuota hänelle kärsimystä, vaan autamme ja hoivaamme häntä kaikissa elämän tarpeissa.

 

Kuudes käsky

Älä tee huorin.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja teoissa ja että kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan.

 

Seitsemäs käsky

Älä varasta.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme anasta lähimmäiseltämme rahaa tai omaisuutta, emmekä saata sitä itsellemme petollisella kaupalla tai vääryydellä, vaan autamme häntä enentämään ja varjelemaan omaisuuttaan ja elatustaan.

 

Kahdeksas käsky

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme valehtele lähimmäisestämme emmekä häntä petä, panettele tai saata huonoon maineeseen, vaan puolustamme häntä, ajattelemme ja puhumme hänestä hyvää ja käännämme kaiken parhain päin.

 

Yhdeksäs käsky

Älä himoitse lähimmäisesi kotia.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme petoksella tavoittele lähimmäisemme perintöä tai taloa, emmekä saata sitä itsellemme lain tai oikeuden varjolla, vaan autamme häntä, että hän saisi pitää omansa.

 

Kymmenes käsky

Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijaa, karjaa äläkä mitään hänen omaansa.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme houkuttele, anasta emmekä vieroita lähimmäiseltämme aviopuolisoa, palvelusväkeä tai karjaa, vaan kehotamme ja vaadimme heitä pysymään asemassaan ja tekemään ahkerasti velvollisuutensa.

 

Mitä Jumala näistä kaikista käskyistä sanoo?

Hän sanoo näin:
Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansiin polviin niille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Mitä se on?

Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee pelätä Jumalan vihaa, niin ettemme riko näitä käskyjä. Mutta hän lupaa armonsa ja kaikkea hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvata häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan.

 

Käskyt ilmaisevat, millä ehdoilla kaikkien on hyvä elää. Niihin sisältyvä rakkauden vaatimus tunnetaan kaikissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Ihminen ymmärtää, että käskyissä on ilmaistuna elämän oma laki. Sekä käskyjen rikkomisen että niiden noudattamisen seuraukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain ihmiseen itseensä. Ne heijastuvat myös perheeseen ja yhteiskuntaan sukupolvesta toiseen.

Koska Jumala tahtoo ihmisille hyvää, hän vaatii ehdotonta rakkautta. Käskyt eivät ole vain elämänohje. Ne osoittavat, ettei kukaan meistä kykene täyttämään Jumalan vaatimusta, vaikka sydämemme tunnustaakin sen oikeaksi. Jokin meissä vastustaa Jumalan rakastavaa tahtoa. Hyvää tehdessämmekin etsimme omaa etuamme. Ellei meillä ole luottamusta Jumalaan, hyvyyden lähteeseen, huolehdimme ennen muuta omasta hyvinvoinnistamme. Silloin myös suhteet toisiin ihmisiin turmeltuvat.

Käskyt osoittavat meille, että elämämme tärkein ja perustavin asia on usko Jumalaan.

 Jumalan puhetta meille

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Vanhassa ja Uudessa testamentissa kerrotaan Jumalan teoista ja hänen rakkaudestaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Samoin kuin Kristuksessa myös Raamatussa inhimillinen ja jumalallinen ovat yhdistyneet toisiinsa. Raamatussa Jumala itse puhuu meille ihmisten kielellä.

Jumalan sanana Raamattu tutkii ja koettelee meitä paljastaen itsekkyytemme ja epäuskomme. Se näyttää peilin tavoin, millaisia todella olemme. Samalla se kääntää katseemme Vapahtajaan, joka on tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse kykene. Kristus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on avain Raamatun ymmärtämiseen.

Koska emme voi rakentaa elämäämme omaan varaamme, meidän on yhä uudelleen turvauduttava Jumalan sanan lupauksiin. Kun luemme ja kuulemme Jumalan sanaa, Pyhä Henki sytyttää meihin uuden luottamuksen ja rohkeuden.

Elämme joka päivä Jumalan siunauksen varassa. Hänen hyvyytensä ja armonsa ympäröi meidät. Herra varjelee elämämme, vaikka emme hänen rakkautensa teitä aina tunnekaan. Hän antaa meille sisäisen rauhan, joka kantaa elämän rikkinäisyydenkin keskellä. Jumalan siunauksen turvissa voimme kerran myös kuolla.

Kun siunaamme toisiamme tai pyydämme siunausta itsellemme, voimme luottaa siihen, että kolmiyhteinen Jumala kääntyy meidän puoleemme ja on meidän kanssamme.

Avainsanat: usko


Kommentit

24.2.2011 9.29  cheap coach bags

This site really has a nice and complete information,good work!

24.9.2011 12.27  coach bags

But experts said it was a measure of how profoundly the law had reshaped America?s public school culture that even in states that accept the administration?s offer to pursue a new agenda, the law?s legacy will live on in classrooms, where educators? work will continue to emphasize its major themes, like narrowing student achievement gaps, and its tactics, like using standardized tests to measure educators? performance.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini